Gdański Uniwersytet Medyczny zacieśnia współpracę z Santander Bank Polska

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2018/2019Gdański Uniwersytet Medyczn...

Gdański Uniwersytet Medyczny zacieśnia współpracę z Santander Bank Polska

5.07.2019

_DSC9501.JPG
_DSC9507.JPG

Umowa o współpracy w ramach Santander Universidades została podpisana 4 lipca 2019 roku w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Uczelnię reprezentował rektor prof. Marcin Gruchała oraz kanclerz mgr Marek Langowski, natomiast bank dyrektor Santander Universidades w Polsce – Wojciech Leśniewski.

– Gdański Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim, który od ponad 70 lat zapewnia wysoką jakość kształcenia we wszystkich zawodach medycznych i prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie. Nasi studenci, pomimo wielu obowiązków wynikających z niełatwych studiów, bardzo chętnie angażują się w liczne projekty o charakterze społecznym, edukacyjnym, charytatywnym i naukowym. Uczelniane fundusze stypendialne są ściśle uregulowane prawnie i nie jesteśmy w stanie pokryć z własnych środków tak wielu cennych aktywności studenckich. Jesteśmy wdzięczni Santander Bank Polska za dostrzeżenie naszego potencjału i gotowość wsparcia projektów, które być może bez tej pomocy nie mogłyby zostać zrealizowane – podkreślił prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor GUMed.

– Cieszymy się z zacieśniającej się współpracy z tak renomowaną uczelnią jaką jest Gdański Uniwersytet Medyczny. Mamy za sobą wspólne sukcesy – stypendia, nagrody, wsparcie wymian międzynarodowych, realizacje licznych projektów naukowo-badawczych dla studentów i pracowników. O wysokim poziomie kształcenia i ogromnym potencjale Uczelni świadczy fakt, że w tym roku student GUMed – Bartosz Jankowski, jako 1 z 12 osób na świecie, otrzymał stypendium finansujące udział w wakacyjny programie Santander-Yale International Experience Summer Program na Uniwersytecie w Yale. Dzięki zawartej umowie studenci, pracownicy akademiccy oraz organizacje studenckie będą mogły korzystać ze wsparcia jakie oferujemy – powiedział dyrektor Santander Universidades w Polsce Wojciech Leśniewski.

Santander Universidades to jeden z kluczowych projektów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska oraz Grupy Santander. Program wspiera rozwój studentów z niemal 1000 uczelni na całym świecie, w tym ponad 50 uczelni w Polsce.

Korzyści dla Uczelni:

  • Wsparcie merytoryczne i finansowe konferencji, badań i projektów lokalnych i międzynarodowych
  • Wspieranie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności w środowisku akademickim
  • Umiędzynarodowienie edukacji poprzez stypendia zagraniczne, programy wymiany i projekty realizowane we współpracy z najlepszymi uniwersytetami z różnych krajów
  • Wsparcie studentów w wejściu na rynek pracy poprzez programy stażowe i zatrudnianie absolwentów.

Korzyści dla studentów:

  • Stypendia krajowe i zagraniczne na najlepszych uczelniach z całego świata
  • Udział w konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach organizowanych w Polsce
  • Wsparcie najlepszych pomysłów i stowarzyszeń studenckich
  • Możliwość odbycia staży i praktyk w Santander Bank Polska.

Więcej informacji o programie Santander Universidades na stronie www.santanderuniversidades.pl.