StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2018/2019Szkoła Doktorska GUMed otwi...

Szkoła Doktorska GUMed otwiera rekrutację

28.06.2019

1.jpg

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym powstała Pierwsza Szkoła Doktorska – zorganizowana forma kształcenia w dyscyplinach: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu. Uchwałę w tej sprawie podjął Senat Uczelni na posiedzeniu 27 maja br. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej GUMed rozpocznie się 1 lipca, a kształcenie doktorantów 1 października 2019 r. Dyrektorem Szkoły został prof. Jacek Witkowski, kierownik Katedry i Zakładu Fizjopatologii. Przy Szkole Doktorskiej GUMed działa Rada Szkoły Doktorskiej. W jej skład wchodzą dyrektor Szkoły i jego zastępcy, przewodniczący rad dyscyplin lub ich zastępcy pochodzący z wyboru, dziekani lub wskazani przez nich prodziekani wydziałów biorących udział w realizacji programu kształcenia szkoły doktorskiej oraz przewodniczący i 2 reprezentantów samorządu doktorantów.

Powstanie Szkoły Doktorskiej GUMed związane jest z wprowadzeniem Ustawy 2.0. Dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Studia doktoranckie rozpoczęte przez rokiem akademickim 2019/2020 prowadzone będą na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 r.

Szkołę doktorską będzie prowadziła cała uczelnia, a nie – tak jak dotychczas w przypadku studiów doktoranckich – uprawniona jednostka uczelni. Zlikwidowano podział na tryby (stacjonarny i niestacjonarny) studiów doktoranckich, a kształcenie w szkole doktorskiej będzie nieodpłatne dla doktorantów. Każdy uczestnik szkoły doktorskiej otrzyma stypendium.

Więcej informacji na doktoranci.gumed.edu.pl.