StartUczelniaKalendarium wydarzeńCzepkowanie studentów III r...

Czepkowanie studentów III roku pielęgniarstwa i położnictwa

W wydarzeniu obok absolwentów oraz ich najbliższych udział wezmą przedstawiciele władz Uczelni, wykładowcy oraz zaproszeni goście. Uroczystość rozpocznie się od wniesienia lampionów przez studentki ubrane w tradycyjne stroje. Lampy przypominają o prekursorce zawodu – Florencji Nightingale i symbolizują życie powierzane w ręce pielęgniarek i położnych. Każdy z absolwentów wypowie tekst ślubowania, który stanowi fragment Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczpospolitej Polskiej, przysięgając rzetelnie realizować obowiązki zawodowe, przestrzegać zasad etyki zawodu, służyć pomocą potrzebującym oraz dbać o honor Uczelni.

Czas i miejsce:

19.06.2019

12

Atheneum Gedanense Novum