StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2018/2019GUMed wśród najlepszych ucz...

GUMed wśród najlepszych uczelni w Polsce

12.06.2019

fot. Joanna Śliwińska/rzecznik prasowy GUMed
fot. Joanna Śliwińska/rzecznik prasowy GUMed

W jubileuszowej, 20 edycji Rankingu Uczelni Akademickich 2019 Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) po raz kolejny znalazł się w gronie wiodących polskich uczelni akademickich, zajmując wysokie 8 miejsce ex aequo z Uniwersytetem Wrocławskim i Politechniką Łódzką.

Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem dyplomów najlepszym jednostkom odbyło się 12 czerwca br. w Warszawie. Udział w nim wziął prof. Tomasz Bączek, prorektor ds. nauki GUMed.

– W tym roku, jak w latach ubiegłych, nasza Uczelnia zachowała wysoką pozycję w gronie najlepszych uczelni w kraju, znajdując się w ścisłej dziesiątce polskich ośrodków akademickich – mówi prof. Tomasz Bączek. – To potwierdzenie, że GUMed jest nie tylko uczelnią gwarantującą kształcenie na najwyższym poziomie, ale także znaczącym ośrodkiem badawczym, o rozpoznawalnej międzynarodowo działalności naukowej.

Kapituła Konkursu nie ogłosiła w tym roku zestawienia uwzględniającego wyłącznie uczelnie medyczne, w związku z czym wiążące pozostają wyniki ubiegłorocznego rankingu. Oznacza to, że Gdański Uniwersytet Medyczny jest niezmiennie najlepszą uczelnią medyczną w Polsce, dzieląc zaszczytne pierwsze miejsce z Collegium Medicum UJ.

Również dobrze GUMed wypadł w zestawieniu ocenianych kryteriów. Gdański Uniwersytet Medyczny znalazł się na 2 miejscu pod względem publikacji, 5 w zakresie efektywności naukowej, liczonej m.in. liczbą cytowań oraz zajął 7 pozycję w kategorii oceniającej potencjał naukowy.

W podziale na kierunki nauczania GUMed plasuje się także w ścisłej czołówce, zajmując 2 miejsce na kierunkach: farmacja, położnictwo i zdrowie publiczne, 3 na kierunku lekarskim i pielęgniarstwie, a 4 na analityce medycznej.

Od wielu lat Gdański Uniwersytet Medyczny konsekwentnie realizuje strategię rozwoju Uczelni w zakresie działalności naukowej i innowacyjnej. Głównym sukcesem i potwierdzeniem wiodącej roli GUMed w zakresie działalności naukowo-badawczej jest wysoka pozycja w rankingu kategoryzacji poszczególnych wydziałów w zewnętrznej ocenie parametrycznej. Gdański Uniwersytet Medyczny może pochwalić się prestiżową kategorią A+ Wydziału Farmaceutycznego z OML i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz wysoką kategorią A pozostałych wydziałów – Wydziału Lekarskiego oraz Wydział Nauk o Zdrowiu z OPiIMMiT. Uczelnia jest również liderem publikacji w obszarze nauk medycznych i o zdrowiu, a publikacje pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego są jednymi z najczęściej cytowanych w prestiżowych czasopismach naukowych.

Potwierdzeniem tej wysokiej pozycji w rozpoznawalnej międzynarodowo działalności naukowej jest przyznana GUMed w roku 2017 i 2018 nagroda ELSEVIER Research Impact Leaders Award.