25-lecie przeszczepu szpiku kostnego w Gdańsku

25-lecie przeszczepu szpiku kostnego w Gdańsku

3.06.2019

25.ROCZNICA_TRANSPLANTACJI_SZPIKU.jpg

Za nami uroczystość 25-lecia pierwszego allogenicznego przeszczepienia szpiku kostnego dokonanego w Gdańsku. Odbyła się ona w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, szpitalu GUMed 31.05.2019 r. Wydarzenie zwieńczył koncert Śpiewającej Rodziny Kaczmarków.

30 maja 1994 roku, kiedy odbył się pierwszy allogeniczny przeszczep szpiku kostnego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne stało się pierwszym w Polsce północnej i czwartym ośrodkiem transplantacyjnym szpiku kostnego w Polsce.

Czuliśmy się wtedy tak samo, jakbyśmy dzisiaj chcieli wysłać naszą własną, polską rakietę kosmiczną. Chcieliśmy wysłać w przestrzeń transplantacyjną naszego pierwszego chorego. Przygotowaliśmy się, wysłaliśmy, pacjent poleciał i wrócił ze zdrowym szpikiem – mówił prof. Jan Maciej Zaucha, kierownik Kliniki Hematologii i Transplantologii GUMed.

Pacjentem, któremu przeszczepiono szpik, był 34-letni wówczas pan Roman, cierpiący na przewlekłą białaczkę szpikową.

– Rodzice dali mi pierwsze życie, tu otrzymałem drugie – stwierdził pan Roman, dziękując jednocześnie lekarzom, którzy uczestniczyli w tej historycznej transplantacji. Personelowi Kliniki dziękowała również pani Ola – pierwsza i jedyna pacjentka w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, której przeszczepiono w 2005 roku komórki krwi pępowinowej. O tym, że warto pomagać, przekonywali dawcy szpiku.

Obchodzona rocznica była doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności Kliniki, nie tylko tej przeszczepowej. Oprócz Oddziału Transplantacyjnego Klinika posiada trzy inne oddziały: Oddział Hematologii Ogólnej, Odział Intensywnego Leczenia Hematologicznego, a także Oddział Dzienny, na których prowadzone jest nowoczesne, celowane i spersonalizowane leczenie z zastosowaniem nowych leków i nowatorskich technik. Funkcjonuje tutaj również Poradnia Hematologiczna. Pod koniec zeszłego roku Klinika przeniosła się do nowej lokalizacji – Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, w której pacjenci leczeni są w nowoczesnych warunkach na miarę XXI w. W 2018 r. przeprowadzono prawie 2 tys. hospitalizacji stacjonarnych, hospitalizacji jednodniowych – 12 tys., zaś transplantacji komórek krwiotwórczych (zwanych potocznie przeszczepami szpiku) – 128. Do chwili obecnej Klinika Transplantologii i Hematologii wykonała ponad 1500 tego typu procedur.

Osiągniętych sukcesów gratulował prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK. Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta miasta Gdańska, jako wyraz uznania w rozwój gdańskiej hematologii wręczył prof. Stefanowi Angielskiemu, rektorowi Akademii Medycznej w czasie gdy powstawała Klinika Hematologii oraz prof. Andrzejowi Hellmannowi, który wtedy stanął na jej czele, medale Prezydenta Miasta Gdańska.

Ukoronowaniem wydarzenia był koncert Śpiewającej Rodziny Kaczmarków. Śpiewakom towarzyszyła profesjonalna orkiestra kameralna pod batutą maestro prof. Andrzeja Płonczyskiego.

Fot. Sylwia Mierzewska