Przyszli kardiolodzy na podium

31.05.2019

SKN_2019.jpg

Studenci SKN przy Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Wioleta Kurpińska-Kac, Natalia Sobczyk, Jakub Ostrowski zdobyli drugie miejsce w sesji plakatowej Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej, która odbyła się 17-18 maja w naszej Uczelni.

Praca, której opiekunem jest dr n. med. Andrzej Łoś – asystent w Katedrze i Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej, opisuje ciekawy przypadek ostrego zespołu aortalnego, który nadal pozostaje wyzwaniem ostrodyżurowym zarówno pod względem diagnostyki, jak i leczenia operacyjnego.

Pierwsze i trzecie miejsce zajęły zespoły z Zabrza i Wrocławia – przedstawiono pierwszy w Polsce zabieg implantacji całkowicie sztucznego serca (total artificial heart – TAH) oraz przezcewnikową ablację trzepotania przedsionków u pacjenta z zespołem hipoplazji lewego serca.

Plakat z opisem przypadku jest dostępny w sali seminaryjnej Kliniki na III piętrze budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.