Kurs EACTA Echo 2019

EACTAECHO_2019_Flyer.jpg

Kurs adresowany jest przede wszystkim do kardioanestezjologów, ale uczestniczą w nim również kardiolodzy, kardiochirurdzy, anestezjolodzy i lekarze innych specjalności zainteresowani nabyciem umiejętności wykonywania echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej. Jest to pierwsza edycja organizowana w Polsce. Poprzednie spotkania odbywały się m.in. w Atenach, Lipsku, Barcelonie czy Hadze.

Kurs składa się z czterech modułów: Basic, Advance, Hands-on i Certification. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i składają się z wykładów teoretycznych i zajęć praktycznych. Na zakończenie kursu organizowany jest egzamin certyfikacyjny z echokardiografii.

Wykładowcami na kursie są wybitni specjaliści echokardiografii okołooperacyjnej z najlepszych ośrodków kardiochirurgicznych w Europie.

Z ramienia Uczelni organizacją kursu zajmuje się Zakład Kardioanestezjologii, którego pracownicy wraz z przedstawicielami klinik kardiologicznych GUMed tworzą lokalny komitet organizacyjny współpracujący z agencją AIM International, będącej oficjalnym organizatorem kursu.

Dokładny program kursu dostępny jest na stronie EACTA.

Czas i miejsce:

22-25.06.2019

8-19

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, ul. Dębinki 7, Gdańsk