StartUczelniaKalendarium wydarzeńWspółpraca Międzynarodowa w...

Współpraca Międzynarodowa w Biologii Molekularnej

Wydarzenie skierowane jest do polskich studentów, doktorantów i młodych naukowców z dziedziny biologii, ale także dziedzin współpracujących z biologią tj. medycyny, fizyki, chemii czy informatyki. Spotkanie będzie miało na celu promocję działań:

  • Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej – EMBC – za pośrednictwem Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO),
  • Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej – EMBL.

Na spotkaniu przedstawione zostaną możliwe formy współpracy w ramach tych organizacji – najbardziej prestiżowych aktorów w dziedzinie szeroko pojętej biologii molekularnej w Europie. Wydarzenie ma na celu przekazanie wyczerpującej informacji nt. programów stypendialnych EMBO i EMBL oraz możliwości współpracy na wczesnym etapie kariery naukowej.

Jest to pierwsze wydarzenie organizowane na tak dużą skalę z udziałem byłych polskich stypendystów EMBO (postdocs) oraz polskich stypendystów EMBL (predocs i postdocs). Umożliwi to uczestnikom nie tylko uzyskanie informacji o prowadzonych programach, ale także bezpośrednie pozyskanie praktycznej wiedzy o doświadczeniach, rozwoju kariery i perspektywach młodych naukowców z Polski.

Rejestracja i program wydarzenia na stronie www.embo-conference.ug.edu.pl.

Zapisy trwają do 3 czerwca!

Więcej o omawianych w trakcie planowanego spotkania programach na stronach:

Więcej o EMBC i EMBO na stronie www.gov.pl/web/nauka/embc-europejska-konferencja-biologii-molekularnej2.

Więcej o EMBL na stronie www.gov.pl/web/nauka/embl-europejskie-laboratorium-biologii-molekularnej.

Czas i miejsce:

14.06.2019

8-16

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, ul. Abrahama 58, Gdańsk