Otwarcie Centrum Medycyny Translacyjnej GUMed

Otwarcie Centrum Medycyny Translacyjnej GUMed

9.05.2019

Przecięcie_wstęgi_3_(2).jpg
Otwarcie_CMT_(2).jpg
Otwarcie_CMT_(3).jpg

W gronie wybitnych specjalistów z kraju i świata otwarto nową jednostkę Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Centrum Medycyny Translacyjnej (CMT). W uroczystości, która odbyła się 9 maja br. udział wzięli m.in. prof. Jacek Bigda – prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia, prof. Edyta Szurowska – prorektor ds. klinicznych, prof. Tomasz Bączek – prorektor ds. nauki, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Maria Dudziak, dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Michał Markuszewski, dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed prof. Igor Konieczny. Gospodarzem wydarzenia był prof. Krzysztof Narkiewicz, przewodniczący Rady Naukowej CMT. Wśród znamienitych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością nie sposób nie wspomnieć o prof. Annie Dominiczak, wicedyrektor i kierownik College of Medical, Veterinary and Life Sciences University of Glasgow, która życzliwą pomocą wspierała Uczelnię w pracach nad stworzeniem CMT, dzieląc się swoimi bogatym doświadczeniem w zakresie wdrażania do praktyki klinicznej medycyny spersonalizowanej.

Otwarcie_CMT_(4).jpg

Jak zaznaczyła prof. Dominiczak, doświadczenie zespołu w Glasgow pokazało bardzo wyraźnie, że najlepsze projekty przełamują podział na nauki podstawowe i kliniczne, a także wyraźnie określają dziedziny priorytetowe.

Otwarcie_CMT_(7).jpg

– Cieszę się, że priorytetem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest rozwój nowoczesnej działalności naukowej i dowodem tego jest Centrum Medycyny Translacyjnej – podkreślała prof. Anna Dominiczak. – Gdański Uniwersytet Medyczny działając razem z miastem, regionem szpitalem i biznesem ma teraz olbrzymi potencjał. Jako Wasza absolwentka jestem bardzo dumna z Waszych wspaniałych osiągnięć i chciałabym zaoferować stałą, długą współpracę pomiędzy Gdańskiem i Glasgow.

Otwarcie_CMT_(8).jpg
Otwarcie_CMT_(9).jpg
Otwarcie_CMT_(14).jpg

Swoją obecnością zaszczycili nas również partnerzy z najlepszych europejskich uniwersytetów – prof. Paul Grundemann z Utrechtu, prof. Stephane Laurent z Paryża, prof. Michele Burnier z Lozanny, prof. Patrick Lacolley z Lorraine, licznie zgromadzeni przedstawiciele samorządu zawodowego, towarzystw naukowych i biznesu na czele z m.in.: członkiem Rady Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Anną Kosowską, wiceprezesem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego prof. Markiem Wesołowskim, Dorotą Sobieniecką – dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, Jerzym Jerkiewiczem – prezesem Zarządu Pracodawców Pomorza, Maciejem Dobrzynieckim – kanclerzem Loży Gdańskiej, Januszem Popaszkiewiczem – prezesem Zarządu Via Medica. W tym szczególnym dniu nie zabrakło również Ambasadorów GUMed – Joanny Drewli i Wojciecha Kuźmierkiewicza, przedstawicieli Dyrekcji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz kierowników jednostek administracyjnych GUMed.

Otwarcie_CMT_(15).jpg

Medycyna translacyjna to sposób na szybkie przeniesienie wiedzy zdobytej w eksperymencie do codziennej praktyki klinicznej. To stosunkowo nowa, ale niezwykle ważna dyscyplina naukowa, wymagającą współpracy wielu różnych dziedzin.

Otwarcie_CMT_(22).jpg

– Cieszę się, że w murach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego udało się stworzyć przestrzeń, która pozwoli na realizację innowacyjnych interdyscyplinarnych projektów zogniskowanych na medycynie spersonalizowanej – mówiła prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych GUMed. – Jestem przekonana, że dzięki zastosowanym w CMT nowym rozwiązaniom o charakterze organizacyjnym i infrastrukturalnym będziemy w stanie jeszcze lepiej wykorzystać potencjał naukowo-badawczy GUMed, jak również wzmocnić pozycję naszej Uczelni jako akademickiego lidera innowacyjności i cennego partnera dla otoczenia biznesowego w kraju i poza jego granicami.

Otwarcie_CMT_(26).jpg
Otwarcie_CMT_(30).jpg
Otwarcie_CMT_(37).jpg

Dla realizacji celów CMT konieczne było zapewnienie odpowiedniej nowej infrastruktury obejmującej przestrzeń pracowniano-zabiegową dla prowadzenia badań o charakterze klinicznym, pracownie obrazowania z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod rezonansu magnetycznego, przestrzeń laboratoryjną, przestrzeń biurową dla prowadzenia badań oraz przestrzeń komercyjną dla działania firm. Optymalną lokalizacją był teren Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (budynek nr 5), w bezpośrednim sąsiedztwie nowoczesnych Centrów: Medycyny Inwazyjnej i Nieinwazyjnej. W pierwszym etapie uruchomiono nowoczesne centrum badań obrazowych układu sercowo-naczyniowego wraz z zapleczem (tzw. przestrzenią co-workingową), które umożliwia wspólną pracę przedstawicieli różnych środowisk naukowych oraz Centrum Transferu Technologii. W kolejnych etapach planowane jest stworzenie: Pracowni badań obrazowych, Pracowni badań czynnościowych, Działu badań klinicznych, Pracowni zaawansowanej analityki medycznej, Pracowni hodowli komórkowych i tkankowych GLP, Pracowni GMP, Pracowni technologii i analizy leku GLP. Swoją siedzibę docelowo ma tu znaleźć również Pracownia bioinformatyczna i biostatystyczna, Pracownia bioinżynierii medycznej oraz laboratoryjna i biurowa przestrzeń do wynajęcia.

Jak podkreślił prof. Krzysztof Narkiewicz, przewodniczący Rady Naukowej CMT, Centrum Medycyny Translacyjnej to miejsce, w którym słowo „współpraca” ma szczególną wartość i znaczenie. Dzięki zgromadzeniu na jednej przestrzeni najlepszego i najnowocześniejszego sprzętu, który służyć będzie nie konkretnym jednostkom, ale wszystkim pracownikom, którzy chcą realizować innowacyjne projekty naukowe, uda się optymalnie wykorzystać rozproszony potencjał poszczególnych grup badawczych w strategicznych dla Uczelni obszarach działalności B+R. Zastosowany w CMT model core facilities to obecnie najpowszechniejsze i najpopularniejsze rozwiązanie wykorzystywane przez wiodące uczelnie na świecie.