StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2018/2019Zmarł prof. dr hab. Roman K...

Zmarł prof. dr hab. Roman Kaliszan

9.05.2019

Roman_Kaliszan.jpg

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 9 maja 2019 r. zmarł

prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan
dr h.c., członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU

wybitny naukowiec, specjalista z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej. Twórca nowego w skali światowej, oryginalnego kierunku badawczego – analizy ilościowych zależności struktura-retencja (Quantitative Structure Retention-Relationships, QSRR). Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Akademii Medycznej w Gdańsku) w latach 2005-2008. Prorektor ds. nauki w latach 1999-2005, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 1984-1987, kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki w latach 1984-2016.

Msza święta w intencji Zmarłego zostanie odprawiona 15 maja 2019 roku o godz. 11 w Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku (ul. Powstańców Warszawskich 52). Uroczystości pogrzebowe odbędą się tego samego dnia, po nabożeństwie około godz. 13 na Cmentarzu Srebrzysko. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji i nieprzynoszenie kwiatów. Podczas uroczystości pogrzebowych odbędzie się kwesta na rzecz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W Kościele wystawiona zostanie Księga kondolencyjna.

Uznanie międzynarodowe, poza wprowadzeniem do światowego piśmiennictwa badań QSRR, przyniosła profesorowi Kaliszanowi także aktywność na polu analizy farmaceutycznej, bioanalizy, chemii analitycznej oraz zastosowania zaawansowanych metod obliczeniowych do analizy danych biologicznych i analitycznych. Był autorem i współautorem 35 książek, ponad 300 artykułów oryginalnych opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz około 200 prac w innych czasopismach. Wypromował 21 doktorów. Uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Aktywność na polach naukowych i organizacyjnych skutkowała udziałem prof. Kaliszana w wielu ciałach kolegialnych. Był m.in. od 1990 r. członkiem Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN, od 2003 r. członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN, od 1994 r. członkiem Komisji Chemometrii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, w latach 1992-1995 członkiem Rady Naukowej Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, od 2010 r. członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, w latach 2003-2011 członkiem Komisji Rejestracji Leków i Materiałów Medycznych Ministerstwa Zdrowia, a w okresie 2013-2016 przewodniczącym Komisji Nagród Ministra Zdrowia. W latach 1996-2006 był także członkiem Komisji Farmakopei Polskiej, w latach 2001-2011 konsultantem krajowym ds. analityki farmaceutycznej, a od 2003 r. członkiem Rady Naukowej Fundacji Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny. Pełnił funkcję m.in. przewodniczącego Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego w latach 1989-1995, sekretarza generalnego Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (1998-2001), wiceprezesa Oddziału Gdańskiego PAN (2002-2006), członka Rady Naukowej Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK) (1996-2002). Był również członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz członkiem honorowym Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (GTN).

Uznanie międzynarodowe dla prof. Kaliszana wyrażone było m.in. członkostwem w ScanBalt Academy, Baltic Sea Region University Network (BSRUN), Akademii Nauk i Sztuki Wojwodiny, Serbia (VANU). W latach 2012-2014 Profesor był członkiem zagranicznym Komisji Kwalifikacyjnej profesorów nadzwyczajnych i zwyczajnych (ANVUR) z nominacji Ministerstwa ds. Uniwersytetów i Instytucji Badawczych Republiki Włoskiej (MUIR).

Członek ponad dziesięciu rad redakcyjnych wydawnictw znajdujących się na liście JCR. Laureat wielu nagród naukowych, w tym Nagrody Tswetta-Nernsta Europejskiego Towarzystwa Nauk Separacyjnych (EuSSS) w 2018 r., Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe w 2014 r. i w 1997 r., Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa za wybitne osiągnięcia naukowe w 2009 r., Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2003 r., Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza w 2001 r., Nagrody Naukowej Ministra Edukacji Narodowej w 2000 r.

Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureat m.in. Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w 2001 r., Medalu im. I. Łukasiewicza Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w 2001 r., Medalu im. B. Koskowskiego Naczelnej Rady Aptekarskiej w 2005 r., Medalu im. Prof. A. Waksmundzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w 2006 r., Medalu „Zasłużonemu – Polskiego Towarzystwa Lekarskiego” w 2009 r.