StartUczelniaKalendarium wydarzeńII Ogólnopolska Konferencja...

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Farmacja z Paragrafem"

Tegoroczną edycję wydarzenia organizuje Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Gdańsk. Słuchacze będą mieli możliwość do doskonalenia umiejętności oraz pogłębienia wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych oraz kryminalistycznych. Tematem wydarzenia będą przestępstwa farmaceutyczne. W trakcie konferencji poruszone zostaną kwestie dotyczące m.in.: sposobów zabezpieczania leków przed fałszowaniem, metod wykrywania leków sfałszowanych, przestępczości internetowej oraz konsekwencji zdrowotnych stosowania leków sfałszowanych. Wydarzenie jest skierowane do studentów i absolwentów kierunków medycznych.

Czas i miejsce:

18.05.2019

9-16

Sala Auditorium Maximum Wydziału Farmaceutycznego GUMed, al. gen. J. Hallera 107