StartUczelniaKalendarium wydarzeńII Bałtyckie Spotkania Kard...

II Bałtyckie Spotkania Kardioonkologiczne

Leczenie przeciwnowotworowe związane jest z ryzykiem szeregu powikłań, w tym ze strony układu sercowo-naczyniowego. Powikłania mogą wystąpić nie tylko w okresie leczenia nowotworu, ale i znacznie później. Dotyczy to zwłaszcza dzieci lub osób, u których choroba wystąpiła w młodym wieku. Zadaniem kardioonkologii jest profilaktyka oraz leczenie powikłań kardiologicznych terapii przeciwnowotworowej. W trakcie konferencji będzie okazja omówić związane z tym zagadnienia.

Rejestracja oraz inne informacje na stronie: http://kardio-onko.pl/rejestracja

Czas i miejsce:

6.09.2019

9-16

Atheneum Gedanense Novum, al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk