StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2018/2019Rozmawiali o sytuacji seniorów

Rozmawiali o sytuacji seniorów

19.04.2019

Rektor GUMed prof. Marcin Gruchała spotkał się z Małgorzatą Zwiercan, posłanką na Sejm RP oraz przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Rozmowy dotyczyły stanu zdrowia i sytuacji społecznej polskich seniorów oraz dotychczasowej realizacji badania PolSenior2 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W dyskusji poruszono kwestię aktywizacji osób starszych w Polsce oraz główne problemy natury medycznej, z którymi borykają się osoby w podeszłym wieku. Zarówno prof. Marcin Gruchała, jak i posłanka Małgorzata Zwiercan uznali zagadnienie wielochorobowości u osób starszych za jedno z wyzwań, któremu trzeba sprostać w procesie efektywnego leczenia pacjentów.