Zmarł prof. Jacek Namieśnik

Zmarł prof. Jacek Namieśnik

14.04.2019

prof._Jacek_Namieśnik.jpg

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 kwietnia 2019 r. zmarł

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

rektor Politechniki Gdańskiej kadencji 2016-2020, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w latach 2016-2020. Wybitny polski chemik, specjalizujący się w chemii analitycznej i środowiskowej. Wielki przyjaciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Za swoją działalność naukową został uhonorowany w 2015 r. najwyższym wyróżnieniem, jakie może przyznać uczelnia – tytułem doktora honoris causa GUMed.

Przez całe życie związany z macierzystą uczelnią, w której pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia Wydziału Chemicznego (1990-1996) oraz dwukrotnie dziekana Wydziału (1996-2002, 2005-2012). Od 1995 r. sprawował obowiązki kierownika Katedry Chemii Analitycznej, która dzięki Jego staraniom uzyskała status Centrum Doskonałości. Członek Senatu Politechniki Gdańskiej (od 1990 r.) oraz kierownik Studium Doktoranckiego przy Wydziale Chemicznym PG.

Człowiek niezwykle aktywny również poza swoją Alma Mater. Członek rad redakcyjnych wielu prestiżowych towarzystw naukowych i zawodowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Od 2017 r. należący do znamienitej Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (European Academy of Sciences and Arts, EASA), której celem jest analiza i rozwiązywanie problemów stojących przed społecznością europejską.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 kwietnia br. Msza żałobna pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głodzia zostanie odprawiona w Bazylice Archikatedralnej Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie o godz. 12.15. Pogrzeb rozpocznie się o godz. 14 na Cmentarzu Srebrzysko.