Rozmawiali o udarach mózgu

12.04.2019

konferencja_IV_2019_B_Karaszewski.jpg

Konferencja szkoleniowa dla lekarzy oddziałów udarowych – Angels Days Poland 2019 zorganizowana przez Angels Initiative (organizację działającą pod auspicjami European Stroke Organisation) i Klinikę Neurologii Dorosłych GUMed odbyła się w dniach 4-5 kwietnia br.

O neuroobrazowaniu w udarze niedokrwiennym, trombektomii mechanicznej oraz opiece nad pacjentem po udarze rozmawiali m.in. specjaliści z naszego szpitala: prof. Edyta Szurowska – kierownik II Zakładu Radiologii GUMed i Zakładu Radiologii UCK, prof. Bartosz Karaszewski – kierownik Kliniki Neurologii Dorosłych GUMed/UCK, dr hab. Dariusz Gąsecki oraz dr Marcelina Skrzypek-Czerko z Kliniki Neurologii Dorosłych. Wśród prelegentów konferencji znalazła się także prof. Danuta Ryglewicz – konsultant krajowy w dziedzinie neurologii.