Stypendia Marszałka dla studentek GUMed

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2018/2019Stypendia Marszałka dla stu...

Stypendia Marszałka dla studentek GUMed

2.04.2019

Stypendium_Marszałka.jpeg

Studentki VI roku Wydziału Lekarskiego – Anna Nagórka i Anna Zaryczańska – odebrały listy gratulacyjne z rąk marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka za wybitne osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2017/2018. W uroczystej gali, która odbyła się 22 marca br. wzięli udział delegaci Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz uczelni wyższych. GUMed reprezentowała prof. Maria Dudziak, dziekan Wydziału Lekarskiego i kierownik Zakładu Diagnostyki Chorób Serca.

W bieżącym roku do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 66 wniosków stypendialnych. Komisja wyróżniła 38 najlepszych studentów z województwa pomorskiego. Warunkiem otrzymania stypendium była średnia ocen nie mniejsza niż 90 proc. średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku oraz znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie pomorskie.eu.