International Alumni w GUMed

International Alumni w GUMed

29.03.2019

_DSC1056.jpg
_DSC1082.jpg

Gdański Uniwersytet Medyczny otrzymał finansowanie w wysokości 99.910 zł z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) na realizację autorskiego projektu pt. “Hand in hand into the future” w ramach programu pt. “International Alumni”. Projekt będzie realizowany od 1 maja 2019 r. do 31 października 2020 r. pod kierownictwem dr. Jacka Kaczmarka zajmującego Stanowisko ds. Relacji z Absolwentami Zagranicznymi w Dziale Umiędzynarodowienia Uczelni. Projekt obejmuje działania mające na celu rozwijanie i umacnianie relacji z absolwentami zagranicznymi GUMed, w tym: zagraniczne spotkania integracyjno-promocyjne, konkurs fotograficzny, konferencję integracyjno-szkoleniową “Hand in Hand into the Future”, włączenie absolwentów zagranicznych w kształcenie studentów i mentoring (m.in. udział w Orientation Week), przygotowanie dedykowanych narzędzi internetowych służących komunikacji z absolwentami, opracowanie i przeprowadzenie ankiety satysfakcji absolwentów, wydanie anglojęzycznych publikacji elektronicznych dla obecnych i przyszłych studentów oraz prowadzenie webinariów z udziałem zagranicznych absolwentów.

Analogiczne projekty autorskie w programie “International Alumni” będą realizowane przez 23 uczelnie polskie, w tym 6 uniwersytetów medycznych.