Ekspert z GUMed w zespole naukowców WHO

Ekspert z GUMed w zespole naukowców WHO

26.03.2019

IMG_1403.jpg

Dr Łukasz Balwicki z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej został powołany do zespołu naukowego Światowej Organizacji Zdrowia zajmującego się tematem nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie badań zjawiska nielegalnego rynku wyrobów tytoniowych w krajach na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Efektem tych działań ma być seria publikacji naukowych opisujących to zjawisko. W tym celu dr Balwicki uczestniczył w warsztatach Illicit Tobacco Trade w siedzibie WHO w Genewie w dniach 21-22 marca br. Działania zespołu są związane z wdrażaniem Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu (FCTC) oraz europejskiego systemu Tracking and Tracing mającego na celu śledzenie obrotu tytoniem, który wchodzi w życie w maju 2019 r. Obecność na rynkach krajowych nielegalnych produktów tytoniowych podważa działania prewencyjne i kontrolę wyrobów tytoniowych. W szczególności zwiększa dostępność nieletnich i mniej zamożnych grup do taniego tytoniu, obniżając skuteczność polityki podatkowej w zakresie ograniczania konsumpcji. Nielegalny handel umniejsza również wpływy podatkowe do budżetu państwa. Wdrożenie Protokołu i system Tracking and Tracing pozwoli ograniczyć zjawisko nielegalnego tytoniu oraz efektywniej monitorować walkę z epidemią palenia.