Nowy mikroskop do badań in vivo w Katedrze i Zakładzie Histologii GUMed

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2018/2019Nowy mikroskop do badań in ...

Nowy mikroskop do badań in vivo w Katedrze i Zakładzie Histologii GUMed

25.03.2019

DSC00568.JPG
DSC00572.JPG
DSC00586.JPG
DSC00564.JPG

Mikroskop fluorescencyjny Olympus IX83 razem z oprogramowaniem trafił do Katedry i Zakładu Histologii GUMed. Mikroskop wyposażony jest w komorę inkubacyjną z dwukanałowym mikserem gazów oraz regulacją temperatury, co umożliwia długotrwałą obserwację zmian zachodzących w żywych komórkach. Źródło światła do obserwacji w technice fluorescencji stanowi zestaw szesnastu elementów LED. Mikroskop wyposażony jest również w ośmiopozycyjną, zautomatyzowaną karuzelę na filtry fluorescencyjne, co umożliwia obserwację wielu znaczników w tym samym preparacie. Ma to szczególne znaczenie w badaniu lokalizacji, kolokalizacji, translokacji oraz zmian morfologicznych zachodzących w komórkach. Za przetwarzanie obrazu odpowiedzialna jest ultraszybka kamera Hamamatsu Orca-Flash 4.0 v3. Dzięki swojej czułości oraz szybkości kamera minimalizuje czas ekspozycji żywych komórek na światło fluorescencyjne oraz znacznie przyspiesza skanowanie całych preparatów komórkowych lub tkankowych. Całość zestawu kontrolowana jest przez dedykowany pakiet oprogramowania umożliwiający zarówno pełną kontrolę funkcji mikroskopu wraz z modułem nawigatora płytek wielodołkowych, jak również zaawansowaną analizę obrazu z dodatkowym modułem do dekonwolucji.

Mikroskop wykorzystywany jest do badania ścieżek sygnalizacyjnych oraz zmian w morfologii komórek skóry – keratynocytów aktywowanych przez witaminę D. Pozwala to na lepsze poznanie mechanizmów genomowych oraz pozagenowych odpowiedzialnych za wielokierunkowe działanie witaminy D. Jest to szczególnie istotne, ponieważ witamina D oraz jej pochodne hamują wzrost, stymulują różnicowanie się oraz modulują aktywność szeregu komórek, w tym komórek nowotworowych. Witamina D ma istotne znaczenie dla prawidłowego działania organizmu człowieka, a jej niedobór związany jest z występowaniem szeregu chorób cywilizacyjnych. O ile stan zaopatrzenia w witaminę D poprawia się w ostatnich latach, to jej zastosowanie terapeutyczne, np. we wspomaganiu terapii nowotworów, jest ograniczone z uwagi na nie do końca zbadany mechanizm działania, szczególnie jeśli chodzi o pozagenomowe ścieżki sygnalizacyjne. Z tego powodu badania prowadzone przez naukowców z GUMed mają nie tylko wyjątkowy aspekt poznawczy, ale mogą przyczynić się do szerszego zastosowania witaminy D w profilaktyce oraz terapii chorób cywilizacyjnych.

Sprzęt został zakupiony w ramach realizacji projektu badawczego Opus zatytułowanego “Alternatywne szlaki sygnalizacyjne aktywowane przez witaminę D”, którego kierownikiem jest prof. Michał Żmijewski z Katedry i Zakładu Histologii. Koszt zakupu całego zestawu wyniósł 450 000 zł.