Najlepsze prace magisterskie na kierunku farmacja wybrane

Najlepsze prace magisterskie na kierunku farmacja wybrane

18.03.2019

Tegoroczny Konkurs prac magisterskich wykonanych w roku akademickim 2017/2018 na kierunku farmacja wygrała Paulina Wiśniewska. Nagrodzona praca pt. „Zastosowanie reakcji aza-Michaela do syntezy nowych pochodnych izoksazolonu o potencjalnym działaniu przeciwbakteryjnym” powstała pod kierunkiem dr. hab. Jarosława Sączewskiego z Katedry i Zakładu Chemii Organicznej. Paulina Wiśniewska otrzymała również nagrodę publiczności. Drugie miejsce przyznano ex aequo Aleksandrze Konopce za pracę „Badanie in vitro właściwości układów złożonych z mezoporowatych żeli krzemionkowych zaadsorbowanych antybiotykiem, polimetylosiloksanu oraz etylocelulozy”, której promotorem jest dr hab. Krzysztof Waleron z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej oraz Łukaszowi Golsztajnowi za pracę „Prawne i etyczne aspekty reklamy produktów stosowanych w populacji pediatrycznej”. Jej promotorem jest dr hab. Agnieszka Zimmermann z Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego. Trzecie miejsce przypadło Joannie Brzezińskiej za pracę „Mezoporowate matryce krzemionkowe jako nośniki substancji biologicznie aktywnych o charakterze antyoksydacyjnym” wykonaną pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Grembeckiej z Katedry i Zakładu Bromatologii.

Konkurs, zorganizowany przez dziekana Wydziału Farmaceutycznego z OML prof. Michała Markuszewskiego we współpracy z PTSF Oddział Gdańsk, odbył się 13 marca br.

Podczas finału publicznie zaprezentowane prace oceniła komisja w składzie: dr hab. Anita Kornicka – przewodnicząca, prof. Krzysztof Cal, prof. Marek Wesołowski, dr hab. Agnieszka Viapiana – przedstawiciele samodzielnych pracowników naukowych, prof. Piotr Kowalski – prezes Oddziału Gdańskiego PTFarm oraz przedstawiciele studentów – Zuzanna Drażba i Artur Kurdyła.

Uczestników i zebraną publiczność powitał prorektor ds. nauki GUMed prof. Tomasz Bączek oraz dziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML prof. Michał Markuszewski.