Naukowiec z GUMed w programie COST "Cure4PMP Network"

Naukowiec z GUMed w programie COST "Cure4PMP Network"

14.03.2019

dr hab. Tomasz Jastrzębski, prof. nadzw.
dr hab. Tomasz Jastrzębski, prof. nadzw.

Dr hab. Tomasz Jastrzębski, prof. nadzw. GUMed z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do reprezentowania Polski w Programie COST “Cure4PMP Network” zajmującego się badaniem śluzaka otrzewnej (PMP, pseudomyxoma peritonei). Rekomendację ze strony Uczelni podpisał rektor GUMed prof. Marcin Gruchała. Na wniosek przewodniczącej Programu prof. Kjersti Fletmar (Oslo University Hospital) prof. Jastrzębski został powołany do Komitetu Naukowego Programu.

COST jest finansowanym przez Unię Europejską programem umożliwiającym naukowcom budowanie interdyscyplinarnych i międzynarodowych sieci badawczych. COST zapewnia fundusze na organizacje konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych oraz innych działań budujących sieć kontaktów. Projekt COST Action umożliwia prowadzenie współpracy naukowej i technologicznej w obszarze wspólnym przynajmniej dla 7 członków pochodzących z państw europejskich.