The 1st Oncological Student Scientific Conference: OSSC

StartUczelniaKalendarium wydarzeńThe 1st Oncological Student...

The 1st Oncological Student Scientific Conference: OSSC

Konferencja o tematyce onkologicznej organizowana przez The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle. Myślą przewodnią wydarzenia jest onkologia w każdym jej aspekcie, a celem stworzenie optymalnych warunków dla studentów zainteresowanych pracą naukową, by mogli zdobywać wiedzę, umiejętności praktyczne i dzielić się wynikami swych badań. Na uczestników poza sesjami prac studenckich czekają warsztaty i wykłady eksperckie, w których uczestniczyć będą studenci i nauczyciele z licznych uniwersytetów w Polsce i Europie. Wszystkie wydarzenia odbędą się w języku angielskim.

Program wydarzenia:

https://drive.google.com/open?id=1ChWr7q9THTB6iAQi2M0rtxTi5kAgDmWO

Osoby zainteresowane biernym uczestnictwem w konferencji proszone są o wypełnienie poniższego formularza do 22 marca br.

https://goo.gl/forms/bwDp7zaLrKvqJZ2L2

Osoby zainteresowane aktywnym uczestnictwem w konferencji oraz prezentacją swoich prac naukowych mogą zgłosić swoje abstrakty wypełniając poniższy formularz do 10 marca br.

https://goo.gl/forms/zDXO8FZZmiHBHisM2

Regulamin konferencji OSSC:

https://drive.google.com/open?id=11xeBhi4MhzCCWpnTS79H2ZtW00m6K2f-

Czas i miejsce:

29-30.03.2019

9-17

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii / Atheneum Gedanense Novum