„Nasza przyszłość w rękach pracodawców – sytuacja zawodowa pielęgniarek ...

StartUczelniaKalendarium wydarzeń„Nasza przyszłość w rękach ...

„Nasza przyszłość w rękach pracodawców – sytuacja zawodowa pielęgniarek i położnych w województwie pomorskim” – konferencja

plakat.jpg

Podczas konferencji poruszone zostaną tematy związane z zatrudnianiem pielęgniarek i położnych, deficytami w obsadach stanowisk, systemami wynagradzania i świadczeń pracowniczych oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. W programie zaplanowane są prezentacje pomorskich pracodawców, skierowane do pielęgniarek i położnych pragnących rozwijać swoją karierę zawodową. W trakcie spotkania będzie również możliwość rozmowy z wybranymi przedstawicielami instytucji medycznych i zapoznania się z ofertami pracy w punktach informacyjnych.

Organizatorami wydarzenia są: Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie oraz Akademickie Centrum Karier GUMed. Na czas wydarzenia dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Andrzej Basiński ustanowił godziny dziekańskie dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Czas i forma odpracowania zajęć zależy od ustaleń z kierownikiem przedmiotu – zgodnie z regulaminem studiów GUMed.

Czas i miejsce:

20.02.2019

10-15

Atheneum Gedanense Novum GUMed, al. Zwycięstwa 41/42