Konferencja „Profilaktyka i zdrowie publiczne: świadomość, odpowiedzialn...

StartUczelniaKalendarium wydarzeńKonferencja „Profilaktyka i...

Konferencja „Profilaktyka i zdrowie publiczne: świadomość, odpowiedzialność i bezpieczeństwo pacjenta”

V Konferencja Ogólnopolskiej Debaty „Wspólnie dla Zdrowia” pt. „Profilaktyka i zdrowie publiczne: świadomość, odpowiedzialność i bezpieczeństwo pacjenta” odbędzie się tym razem w Gdańsku, w murach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Organizatorzy zajmą się:

  1. Skutecznością leczenia i bezpieczeństwem pacjentów (zarówno w aspekcie rejestrów jakościowych, akredytacji, jak i systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych).
  2. Problemami zdrowia publicznego – w tym szczególnie poważnymi oczekiwaniami i wyzwaniami, jakie przed nim stoją.
  3. Bezpieczeństwem z punktu widzenia pacjentów oraz prawami i obowiązkami pacjentów – w oparciu o nowe rekomendacje i wytyczne.

Sprawna i kompleksowa realizacja polityki z zakresu zdrowia publicznego stanowi jedno z największym wyzwań polityki społecznej polskiego państwa. Jest też warunkiem dalszej poprawy zdrowia społeczeństwa oraz zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia.

Do dyskusji zaproszono między innymi przedstawicieli Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, organizacji pacjentów. Czekają nas też trzy fascynujące wykłady: dr. Jensa Winther Jensena z Danish Clinical Registries oraz dr. Piotra Bandosza, który przez wiele lat blisko współpracował z NICE (National Institute for Health and Care Excellence w Wielkiej Brytanii) oraz rzecznika praw pacjenta – Bartłomieja Chmielowca.

Ochrona zdrowia jest jedną z najbardziej skomplikowanych sfer gospodarki (istnieje ponad 100 tys. technologii medycznych). Ponieważ współczesna cywilizacja w szybszym tempie przyczynia się do zachorowań niż jest w stanie nadążyć za ich leczeniem, popyt na świadczenia medyczne zdecydowanie przewyższa możliwości ich sfinansowania, a częściowo nawet zaspokojenia. Dlatego szczególnego znaczenia nabierają obecnie kwestie zdrowia publicznego, świadomości pacjentów oraz ich aktywnego udziału w systemie ochrony zdrowia. Konieczna jest zmiana paradygmatu i połączenie medycyny naprawczej z działaniami edukacyjnymi, profilaktycznymi oraz dotyczącymi prewencji chorób. Trzeba pamiętać o koncepcji wypracowanej przez Marca Lalondea, b. ministra zdrowia i opieki społecznej rządu kanadyjskiego, w myśl której zdrowie zależy od wielu czynników, czyli tzw. obszarów zdrowia. Spośród nich największy wpływ na zdrowie społeczeństwa ma styl życia – ponad 50%, 20% zależy od wpływu środowiska, 15% – od czynników genetycznych, a tylko 10% – od systemu opieki zdrowotnej.

Czas i miejsce:

28.02.2019

9

Atheneum Gedanense Novum