Zapraszamy do lektury "Gazety GUMed"

Zapraszamy do lektury "Gazety GUMed"

4.02.2019

Najnowszy numer pisma uczelnianego od lutego br. dostępny jest pod nowym tytułem „Gazeta GUMed”. Rebranding czasopisma dotyczy nie tylko tytulatury, w której jednak podkreślono kontynuację „Gazety AMG”, ale także szaty graficznej. Czytelników zaskoczą zapewne w pełni kolorowy wydruk oraz nowe działy.

W lutowym zeszycie obok stałych rubryk informujących o działalności Uczelni, dotychczasowych cyklów związanych z prezentacją jednostek, zagadnień historycznych i wywiadów w profesorami belwederskimi, dostępne są także teksty publicystyczne, np. premierowy tekst chirurga Pawła Kabaty, felieton studencki Daniela Kasprowicza i artykuł uczestnika szczytu klimatycznego w Katowicach dr. Tadeusza Jędrzejczyka. Regularną współpracę z „Gazetą” podjął także prof. Janusz Limon, który w ramach cyklu „Medycyna w sztuce” dzieli się swoją wiedzą i pasją. W kolejnych zeszytach sukcesywnie pojawiać się będą nowe sekcje i nowi autorzy. Pismo otwiera się także na studentów – Dział Studencki redaguje studentka V roku kierunku lekarskiego Agata Knurowska.

Prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed zaprosił do zespołu redakcyjnego nie tylko doświadczonych profesorów, poprzednich redaktorów naczelnych: prof. Bolesława Rutkowskiego jako przewodniczącego Rady Programowej oraz prof. Wiesława Makarewicza jako zastępcę przewodniczącego, ale także dotychczasowych współpracowników pisma: dr. Marka Bukowskiego, dr Joannę Śliwińską, Jolantę Świerczyńską-Krok oraz Zbigniewa Wszeborowskiego. Zespół redakcyjny dopełniają członkowie Rady Programowej: prof. Roman Kaliszan, prof. Barbara Kochańska oraz dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska. Funkcję redaktor naczelnej Rektor powierzył zaś mgr Małgorzacie Omilian-Mucharskiej, która jednocześnie koordynuje pracę nowej jednostki uczelnianej – Redakcji Czasopism GUMed.

Nową osobą w zespole jest mgr Izabela Szeibelis-Deskiewicz, absolwentka projektowania graficznego na ASP w Gdańsku, odpowiedzialna za koncepcję graficzną i skład komputerowy czasopism.

W serwisie internetowym Uczelni na stronie www.gazeta.gumed.edu.pl dostępne są wszystkie zeszyty pisma, a także nowe narzędzie – wyszukiwarka zawartości zamieszczonych plików w formacie pdf. Czytelnicy, którzy preferują formę drukowaną proszeni są informacje, czy czasopismo dociera do wszystkich zainteresowanych jednostek Uczelni i czy w odpowiedniej liczbie egzemplarzy.

Redakcja zaprasza do współpracy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w tworzenie uczelnianego pisma, zachęca do zgłaszania ciekawych tematów i postaci do planowanych działów „Ludzie Uczelni” i „Absolwenci”, a także do dzielenia się opinią.

Więcej na www.gazeta.gumed.edu.pl.