Sympozjum naukowe "Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy ...

StartUczelniaKalendarium wydarzeńSympozjum naukowe "Interdys...

Sympozjum naukowe "Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia"

Sympozjum jest wydarzeniem pomyślanym jako platforma wymiany wiedzy, poglądów doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim, twórcami rozwiązań prawno-gospodarczych i praktyków zajmujących się ochroną zdrowia. Obrady będą miały charakter dyskusji moderowanej, po wprowadzeniu teoretycznym do omawianego problemu. Pragniemy, aby w dyskusji nawiązać do istotnych wyzwań, przed którymi stoją jednostki administracyjne i opieki zdrowotnej.

Celami Sympozjum są upowszechnianie wiedzy poprzez prezentację wyników badań naukowych oraz poglądów w zakresie realizacji i planów w obszarze opieki zdrowotnej w Polsce pomiędzy naukowcami, politykami i praktykami sektora ochrony zdrowia w Polsce oraz podjęcie dyskusji interdyscyplinarnej w wybranych obszarach dotyczących opieki zdrowotnej, zmierzającej do wskazania obszarów wrażliwych dla prawidłowego funkcjonowania systemu.

Czas i miejsce:

24-25.01.2019

10-17

Aula C 9, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Piaskowa 9, 81-864 Sopot