"Współczesna diagnostyka i leczenie cukrzycy typu 1 u dzieci". Spotkanie...

StartUczelniaKalendarium wydarzeń"Współczesna diagnostyka i ...

"Współczesna diagnostyka i leczenie cukrzycy typu 1 u dzieci". Spotkanie w ramach projektu "Zdolni z Pomorza"

Tematem najbliższego spotkania będzie „Współczesna diagnostyka i leczenie cukrzycy typu 1 u dzieci”, na którym uczniowie szkół ponadpodstawowych zapoznają się z epidemiologią, objawami, metodami diagnostycznymi oraz sposobami leczenia przewlekłej choroby, jaką jest cukrzyca typu 1. W czasie wykładu uczniowie wysłuchają wykładu na temat istoty cukrzycy typu 1 oraz metod leczenia od czasu odkrycia insuliny aż po najnowocześniejsze podawanie insuliny przy pomocy pomp insulinowych. Zaplanowano również trzy warsztaty praktyczne, na których uczniowie zapoznają się jak prawidłowo oznaczyć glikemię, poznają nowoczesne systemy monitorowania glikemii oraz jak działa osobista pompa insulinowa. Zaplanowano również spotkanie z pacjentem chorym na cukrzycę typu 1, podczas którego uczniowie będą mieli możliwość zapoznać się jak wygląda codzienne życie z cukrzycą typu 1.

Czas i miejsce:

2.03.2019

8:30-14:30

Atheneum Gedanense Novum