Młodzieżowe spotkania z medycyną

StartUczelniaKalendarium wydarzeńMłodzieżowe spotkania z med...

Młodzieżowe spotkania z medycyną

Młodzieżowe Spotkania z Medycyną (MSM) to inicjatywa popularnonaukowa pracowników Zakładu Prewencji i Dydaktyki GUMed oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Celem projektu jest pokazanie młodym kandydatom do zawodu lekarskiego medycyny prawdziwej, oderwanej od medialnych stereotypów. Oryginalna jest sama forma wykładów, która zakłada swoisty dwugłos – doświadczonego praktyka (kadra naukowa GUMed lub przedstawiciel Izby Lekarskiej w Gdańsku) i pełnego pasji ucznia-amatora. Udział w Młodzieżowych Spotkaniach z Medycyną jest bezpłatny. Szczegółowe informacje na temat akcji można uzyskać w sekretariacie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku (oil@oilgdansk.pl, tel. 524 32 00).

Program styczniowych MSM:

  • godz. 13.15-13.30 – „Neurony lustrzane”, Ewa Nowak, uczennica kl. II LO w Sopocie,
  • godz. 13.30-13.55 – „Co za dużo to niezdrowo: problem nadrozpoznawalności chorób i niepotrzebnego leczenia”, dr hab. Paweł Zagożdzon, prof. nadzw. GUMed, Zakład Higieny i Epidemiologii GUMed,
  • godz. 13.55-14.05 – dyskusja,
  • godz. 14.05-14.30 – „Chirurgiczne leczenie otyłości patologicznej”, dr hab. Łukasz Kaska, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej GUMed,
  • godz. 14.30-14.45 – dyskusja.

Czas i miejsce:

29.01.2019

13:15-14:45

Atheneum Gedanense Novum