Dni informacyjne programu Horyzont 2020 – Konkursy z obszaru Zdrowie ora...

StartUczelniaKalendarium wydarzeńDni informacyjne programu H...

Dni informacyjne programu Horyzont 2020 – Konkursy z obszaru Zdrowie oraz warsztaty pisania wniosków i przygotowania budżetu projektu

W ramach Dni informacyjnych kadra naukowo-dydaktyczna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego będzie miała możliwość poznania bliżej programu ramowego Horyzont 2020 oraz tematów konkursowych z obszaru Zdrowie, Zmiany Demograficzne i Dobrostan, które Komisja Europejska planuje otworzyć lub już otworzyła w 2019 roku. Ponadto odbędą się warsztaty pisania wniosków, prezentacje dobrych praktyk w pozyskiwaniu i realizacji grantów oraz pozyskiwania partnerów do realizacji projektów. Wydarzenie będzie otwarte dla gości z pozostałych pomorskich uczelni i przedstawicieli przedsiębiorstw.

  • 5 luty 2019 r. – Konkursy z obszaru Zdrowie w programie HORYZONT 2020 w 2019 roku
  • 6 luty 2019 r. – ABC przygotowania wniosku – projekty badawczo-innowacyjne, innowacyjne oraz projekty wspierające w H2020

Wstęp wolny.

Czas i miejsce:

5-6.02.2018

10-15

Atheneum Gedanense Novum