Jubileusz 70-lecia Chirurgii Akademickiej w GUMed

Jubileusz 70-lecia Chirurgii Akademickiej w GUMed

31.12.2018

znaczek.jpg

Gdański Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim, rozpoznawalnym w kraju i na świecie. To Uczelnia zapewniająca wysoką jakość kształcenia i badania naukowe na światowym poziomie. Tutaj 70 lat temu, jeszcze w Akademii Lekarskiej w Gdańsku powstała chirurgia akademicka. Dziś przedstawiciele tej szkoły i ich uczniowie przeprowadzają innowacyjne zabiegi ratujące życie i zdrowie.

Przed nami obchody 70-lecia Chirurgii Akademickiej w GUMed. Wydarzenie odbędzie się 17 stycznia 2019 r. o godz. 13 w audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa w Centrum Medycyny Inwazyjnej (ul. M. Smoluchowskiego 17). Organizatorem Jubileuszu jest Oddział Gdański Towarzystwa Chirurgów Polskich. Patronat objął rektor GUMed prof. Marcin Gruchała.

Program uroczystości:

Konferencja będzie połączona z oficjalnym otwarciem ośrodka transplantacji wątroby w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (UCK). Gośćmi Konferencji i wykładowcami będą członkowie zespołu Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), którzy nadzorują proces powstawania ośrodka transplantacji wątroby w Gdańsku.

 • 12:00 – Konferencja prasowa poświęcona otwarciu ośrodka transplantacji wątroby w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym
 • 13:00 – Rozpoczęcie uroczystości i wręczenie prof. Krzysztofowi Zieniewiczowi, kierownikowi Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby WUM Medalu „Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku” – rektor GUMed prof. Marcin Gruchała
 • 13:30 – Zbiór pieczątek nagłówkowych jednostek. Historia Klinik zabiegowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – dr Marek Bukowski, Muzeum GUMed
 • 14:10 – Sesja naukowa „Kalectwo dróg żółciowych – odwieczny problem”
  • Kalectwo dróg żółciowych – skala problemu, klasyfikacje, podstawowe przyczyny – prof. Krzysztof Zieniewicz, WUM
  • Śródoperacyjne rozpoznanie uszkodzenia dróg żółciowych – zasady postępowania chirurgicznego. Czy i w jakich warunkach należy wykonywać doraźną rekonstrukcję? – prof. Tadeusz Wróblewski, WUM
  • Rozpoznanie uszkodzenia dróg żółciowych w okresie pooperacyjnym – diagnostyka, strategia leczenia. Definitywne operacje naprawcze – prof. Włodzimierz Otto, WUM
  • Diagnostyka endoskopowa i zabiegi naprawcze endoskopowe u chorych z uszkodzeniem dróg żółciowych – prof. Jan Pertkiewicz, dr Sławomir Kozieł, WUM
 • 15:30 – Wehikuł czasu – 70 lat w 2 minuty. Aktualna sytuacja medycyny inwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i perspektywy jej rozwoju – dr hab. Stanisław Hać, GUMed.

Spotkanie uczestników Konferencji w foyer sali wykładowej.