Jubileusz 70-lecia Chirurgii Akademickiej w GUMed

StartUczelniaKalendarium wydarzeńJubileusz 70-lecia Chirurgi...

Jubileusz 70-lecia Chirurgii Akademickiej w GUMed

znaczek.jpg

Gdański Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim, rozpoznawalnym w kraju i na świecie. To Uczelnia zapewniająca wysoką jakość kształcenia i badania naukowe na światowym poziomie. Tutaj 70 lat temu, jeszcze w Akademii Lekarskiej w Gdańsku powstała chirurgia akademicka. Dziś przedstawiciele tej szkoły i ich uczniowie przeprowadzają innowacyjne zabiegi ratujące życie i zdrowie. Jubileusz 70-lecia Chirurgii Akademickiej GUMed odbędzie się 27 lutego br. w audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa.

Program uroczystości:

Konferencja będzie połączona z oficjalnym otwarciem ośrodka transplantacji wątroby w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (UCK). Gośćmi Konferencji i wykładowcami będą członkowie zespołu Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), którzy nadzorują proces powstawania ośrodka transplantacji wątroby w Gdańsku.

  • 12:00 – Konferencja prasowa poświęcona otwarciu ośrodka transplantacji wątroby w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym
  • 13:00 – Rozpoczęcie uroczystości i wręczenie prof. Krzysztofowi Zieniewiczowi, kierownikowi Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby WUM Medalu „Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku” – rektor GUMed prof. Marcin Gruchała
  • 13:30 – Zbiór pieczątek nagłówkowych jednostek. Historia Klinik zabiegowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – dr Marek Bukowski, Muzeum GUMed
  • 14:10 – Sesja naukowa „Kalectwo dróg żółciowych – odwieczny problem”
    • Kalectwo dróg żółciowych – skala problemu, klasyfikacje, podstawowe przyczyny – prof. Krzysztof Zieniewicz, WUM
    • Śródoperacyjne rozpoznanie uszkodzenia dróg żółciowych – zasady postępowania chirurgicznego. Czy i w jakich warunkach należy wykonywać doraźną rekonstrukcję? – prof. Waldemar Patkowski, WUM
    • Rozpoznanie uszkodzenia dróg żółciowych w okresie pooperacyjnym – diagnostyka, strategia leczenia. Definitywne operacje naprawcze – prof. Krzysztof Dudek, WUM
    • Diagnostyka endoskopowa i zabiegi naprawcze endoskopowe u chorych z uszkodzeniem dróg żółciowych – prof. Jan Pertkiewicz, dr Sławomir Kozieł, WUM
  • 15:30 – Wehikuł czasu – 70 lat w 2 minuty. Aktualna sytuacja medycyny inwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i perspektywy jej rozwoju – dr hab. Stanisław Hać, GUMed.

Spotkanie uczestników Konferencji w foyer sali wykładowej.

Czas i miejsce:

27.02.2019

13

aula im. Kieturakisa