Sesja sprawozdawcza doktorantów MWB UG i GUMed za rok akademicki 2017/2018

StartUczelniaKalendarium wydarzeńSesja sprawozdawcza doktora...

Sesja sprawozdawcza doktorantów MWB UG i GUMed za rok akademicki 2017/2018

Podczas sesji zaprezentowanych zostanie 9 wystąpień oraz 14 posterów przygotowanych przez doktorantów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Dodatkowe informacje na stronie biotech.ug.edu.pl.

Czas i miejsce:

14.12.2018

8:30-15:30

Hotel Novotel