Grant naukowy dla Uczelni

Grant naukowy dla Uczelni

5.12.2018

_DSC6100.jpg
_DSC6107.jpg

Gdański Uniwersytet Medyczny, reprezentowany przez rektora prof. Marcina Gruchałę oraz prorektor ds. klinicznych prof. Edytę Szurowską, zawarł 4 grudnia br. umowę z firmą Siemens Healthcare. W ramach współpracy Uczelnia otrzyma środki finansowe na realizację grantu naukowego “Identification of blood, neuroimaging and clinical biomarkers for prospective assessment of the risk of intracranial hemorrhage (ICH) after thrombolytic treatment of acute ischemic stroke” autorstwa zespołu naukowego pod kierunkiem prof. Bartosza Karaszewskiego, kierownika Klinki Neurologii Dorosłych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firmy Siemens: dyrektor DI Dariusz Nocek, kierownik ds. kluczowych klientów Daniela Grych, menadżer współpracy naukowej i klinicznej Kamil Gorczewski oraz Małgorzata Gaik i Marta Waszczyk.

_DSC6109.jpg
_DSC6121.jpg

Celem badania jest stworzenie narzędzia umożliwiającego indywidualizację kwalifikacji pacjentów do leczenia reperfuzyjnego udarów niedokrwiennych mózgu na podstawie zbiorczej analizy matematycznej wielu danych – klinicznych, neuroobrazowych i proteomicznych (big data analysis). Badania będą prowadzone w Klinice Neurologii Dorosłych i II Zakładzie Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest to pierwszy projekt rekomendowany do realizacji przez Siemens w polskiej placówce badawczej na zasadzie finansowania zewnętrznego.

Warto dodać, że Klinika Neurologii Dorosłych jest jedynym ośrodkiem w Polsce Północnej zakwalifikowanym przez Ministerstwo Zdrowia do pilotażowego programu leczenia inwazyjnego udarów niedokrwiennych mózgu metodą trombektomii mechanicznej. Koordynatorem systemu leczenia udarów mózgu w szpitalu klinicznym naszej Uczelni jest prof. Bartosz Karaszewski, kierownik Katedry Neurologii GUMed, ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych. Część zabiegowa wieloetapowego procesu terapeutycznego realizowana jest w pracowni naczyniowej Zakładu Radiologii pod kierunkiem prof. Edyty Szurowskiej.