Stypendium dla naukowca GUMed

Stypendium dla naukowca GUMed

4.12.2018

dr Marlena Zyśk
dr Marlena Zyśk

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznała stypendium dr Marlenie Zyśk, adiunkt Zakładu Medycyny Molekularnej Katedry Biochemii Klinicznej, kierowanej przez Tadeusza Pawełczyka na realizację projektu badawczego pt. „The role of immune-reactive astrocytes in the progression of Alzheimer’s disease”. Stypendium im. Bekkera realizowane będzie przez okres 12 miesięcy od września przyszłego roku na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja). Dr Marlena Zyśk będzie prowadziła badania wraz z zespołem prof. Anny Erlandsson (Molecular Geriatrics/Rudbeck Laboratory). Projekt badawczy jest kontynuacją współpracy naukowej pomiędzy dr Marleną Zyśk i prof. Anną Erlandsson zapoczątkowanej w 2016 r. podczas jej pierwszego stażu badawczego realizowanego w zespole Molecular Geriatrics. Część badań została opublikowana w pracy „The Aβ protofibril selective antibody mAb158 prevents accumulation of Aβ in astrocytes and rescues neurons from Aβ-induced cell death” (Sollvander et al, 2018).