XIII Ogólnopolska Debata Studentów Analityki Medycznej

StartUczelniaKalendarium wydarzeńXIII Ogólnopolska Debata St...

XIII Ogólnopolska Debata Studentów Analityki Medycznej

plakat_debata.png

Ogólnopolska Debata Studentów Analityki Medycznej (ODSAM) to odbywające się 2 razy w roku wydarzenie skierowane do przyszłych diagnostów laboratoryjnych. Spotkanie po raz pierwszy odbędzie się w Gdańsku, a organizatorem jest Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych GUMed.

Celem ODSAM jest integracja środowiska studentów analityki medycznej z całej Polski, zwiększenie świadomości o realiach zawodu i aktualnej sytuacji prawnej diagnostyki laboratoryjnej, poznanie znaczenia instytucji, takich jak Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych i Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, a także omówienie najważniejszych działań organizacji studenckich zajmujących się analityką medyczną.

Plan wydarzenia:

  • 9:00 – Inauguracja wydarzenia
  • 9:15 – „Rola diagnostyki laboratoryjnej w nowoczesnych terapiach komórkowych” (prof. Piotr Trzonkowski, Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantologii GUMed)
  • 9:45 – „Nowoczesne testy diagnostyczne oparte o analizę kwasów nukleinowych w chorobach nowotworowych” (dr hab. Monika Sakowicz-Burkiewicz, Zakład Medycyny Molekularnej, Katedra Biochemii Klinicznej GUMed)
  • 10:15 – „Tarczyca pod ochroną” (dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy, Zakład Medycyny Laboratoryjnej, Katedra Biochemii Klinicznej GUMed, przewodnicząca Oddziału gdańskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej)
  • 10:45 – „Aspekty etyczne przesiewowych badań molekularnych dziedziczonych predyspozycji do nowotworów” (prof. Janusz Limon, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku)
  • 11:15 – Obchody X-lecia organizacji
  • 11:45 – Zakończenie części oficjalnej
  • 12:00 – Przerwa kawowa
  • 12:30 – Rozpoczęcie części nieoficjalnej – debata studencka

Czas i miejsce:

8.12.2018

9-16

Auditorium Primum im. Prof. Olgierda Narkiewicza