IV Sympozjum Zintegrowana Opieka Zdrowotna – w poszukiwaniu nowych modeli

StartUczelniaKalendarium wydarzeńIV Sympozjum Zintegrowana O...

IV Sympozjum Zintegrowana Opieka Zdrowotna – w poszukiwaniu nowych modeli

Spotkanie kontynuuje misję rozwoju koordynacji/integracji opieki, w której aktywnie uczestniczy Gdański Uniwersytet Medyczny.

Sympozjum obejmie sprawy zintegrowanej opieki w trzech panelach, z udziałem przedstawicieli Uczelni (prezentacje i dyskusja):

  • I. Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce – w poszukiwaniu modelu skoncentrowanego na człowieku
  • II. Czy jesteśmy gotowi do wyjścia poza „silosy” w opiece geriatrycznej i senioralnej?
  • III. Rola podstawowej opieki zdrowotnej w nowych modelach opieki koordynowanej

Wstęp wolny.

Czas i miejsce:

13.12.2018

8:30-15

sala okrągła Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego