Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego i promocje doktorskie

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2018/2019Wręczenie dyplomów doktora ...

Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego i promocje doktorskie

26.11.2018

Tradycyjnie w Dworze Artusa wręczono dyplomy doktora habilitowanego nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk farmaceutycznych oraz uroczysta promocja na stopień naukowy: doktora nauk medycznych, doktora nauk o zdrowiu i doktora nauk farmaceutycznych doktorantów Wydziałów: Lekarskiego, Nauk o Zdrowiu i Farmaceutycznego.

W uroczystości, która odbyła się 23 listopada br. uczestniczyli: rektor prof. Marcin Gruchała, prorektor ds. nauki prof. Tomasz Bączek, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia prof. Jacek Bigda, prof. Tomasz Smiatacz, prorektor ds. studenckich, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Maria Dudziak, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Andrzej Basiński, dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Michał Markuszewski oraz 29 promotorów Wydziału Lekarskiego, 3 promotorów Wydziału Nauk o Zdrowiu i 1 promotor Wydziału Farmaceutycznego.

Uroczystość rozpoczął Rektor powitaniem gości, promotorów i doktorantów, które uświetniło odpalenie feluki. Po przemówieniu odbyło się wręczenie dyplomów doktora habilitowanego.

Dziekan Wydziału Lekarskiego wręczyła dyplomy doktora habilitowanego nauk medycznych dziewięciu doktorom: dr hab. Annie Czarneckiej, dr hab. Magdalenie Górskiej-Ponikowskiej, dr hab. Danucie Gutowskiej-Owsiak, dr hab. Magdalenie Jankowskiej, dr. hab. Maciejowi Kempie, dr hab. Alicji Kuban-Jankowskiej, dr. hab. Piotrowi Łuczkiewiczowi, dr. hab. Karolowi Połomowi, dr hab. Elżbiecie Senkus-Konefce.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu wręczył dyplom doktora habilitowanego nauk o zdrowiu dr hab. Joannie Moryś oraz dyplomy doktora habilitowanego nauk medycznych pięciu doktorom: dr hab. Katarzynie Nowickiej-Sauer, dr hab. Iwonie Rybakowskiej, dr. hab. Mariuszowi Siemińskiemu, dr. hab. Arkadiuszowi Szarmachowi, dr hab. Magdalenie Wszędybył-Winklewskiej. Dziekan Wydziału Farmaceutycznego wręczył dyplom doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych dr hab. Adrianie Mice.

Promocji 45 doktorantów Wydziału Lekarskiego dokonała dziekan prof. Maria Dudziak, 9 doktorantów Wydziału Nauk o Zdrowiu dziekan prof. Andrzej Basiński i 5 doktorantów Wydziału Farmaceutycznego dziekan prof. Marcin Markuszewski.

Doktoranci otrzymali dyplomy z rąk swoich promotorów, a doktorantom, których promotorzy byli nieobecni, dyplomy wręczali Dziekani.

Na zakończenie Rektor jeszcze raz pogratulował doktorantom i habilitantom i podziękował wszystkim za przybycie. O oprawę muzyczną zadbał Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego im. T. Tylewskiego pod dyrekcją dr. Błażeja Połoma.