Innovation Day

Innovation Day

Pierwszego dnia odbędzie się spotkanie typu networking (startupy, naukowcy GUMed oraz przedstawiciele funduszy inwestycyjnych i organizacji wspierających rozwój młodych firm). Drugiego dnia zaplanowano pitching competition. Osobami oceniającymi prezentowane rozwiązania będą eksperci GUMed, posiadający specjalistyczne doświadczenie praktyczne w dziedzinie przedstawianych przez zaproszone startupy rozwiązań.

Czas i miejsce:

27-28.11.2018

8-20

budynek nr 1, sala 223