Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego i promocje doktorskie

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2018/2019Wręczenie dyplomów doktora ...

Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego i promocje doktorskie

30.10.2018

Tradycyjnie w Dworze Artusa wręczono dyplomy doktora habilitowanego nauk medycznych i doktora habilitowanego nauk o zdrowiu oraz odbyła się promocja na stopień naukowy doktora nauk medycznych, doktora nauk o zdrowiu i doktora nauk farmaceutycznych doktorantów Wydziałów Lekarskiego, Nauk o Zdrowiu i Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W uroczystości, która odbyła się 26 października br. uczestniczyli: rektor prof. Marcin Gruchała, prorektor ds. nauki prof. Tomasz Bączek, prorektor ds. klinicznych dr hab. Edyta Szurowska, prof. nadzw., dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Maria Dudziak, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Andrzej Basiński, dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Michał Markuszewski oraz 20 promotorów Wydziału Lekarskiego, 12 promotorów Wydziału Nauk o Zdrowiu i 7 promotorów Wydziału Farmaceutycznego.

Uroczystość rozpoczął Rektor powitaniem gości, promotorów i doktorantów, które uświetniło odpalenie feluki. Po przemówieniu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktora habilitowanego. Dziekani odczytali treść dyplomu i gratulując wręczali je swoim habilitantom. Dziekan Wydziału Lekarskiego wręczyła dyplomy doktora habilitowanego nauk medycznych sześciu doktorom: dr hab. Ewie Badowskiej-Szalewskiej, dr hab. Annie Lass, dr. hab. Wiktorowi Niewiadomskiemu, dr. hab. Maciejowi Piskunowiczowi, dr hab. Magdalenie Trzeciak, dr. hab. Sławomirowi Wójcikowi.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu wręczył dyplomy doktora habilitowanego nauk o zdrowiu: dr hab. Ricie Hansdorfer-Korzon, dr hab. Wioletcie Mędrzyckiej i dr. hab. Piotrowi Wężowi. Rektor Gruchała złożył gratulacje nowym samodzielnym pracownikom nauki, życząc dalszych sukcesów w osiągnięciach naukowych.

Promocji 35 doktorantów Wydziału Lekarskiego dokonała dziekan prof. Maria Dudziak, 19 doktorantów Wydziału Nauk o Zdrowiu dziekan prof. Andrzej Basiński i 10 doktorantów Wydziału Farmaceutycznego dziekan prof. Marcin Markuszewski.

Doktoranci otrzymali dyplomy z rąk swoich promotorów, a doktorantom, których promotorzy byli nieobecni, dyplomy wręczali Dziekani.

Na zakończenie Rektor jeszcze raz pogratulował doktorantom i habilitantom i podziękował wszystkim za przybycie. O oprawę muzyczną zadbał Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego im. T. Tylewskiego pod dyrekcją dr. Błażeja Połoma.