I Bałtyckie Spotkania Kardio-Onkologiczne

StartUczelniaKalendarium wydarzeńI Bałtyckie Spotkania Kardi...

I Bałtyckie Spotkania Kardio-Onkologiczne

Leczenie przeciwnowotworowe związane jest z ryzykiem szeregu powikłań, w tym ze strony układu sercowo-naczyniowego. Powikłania mogą wystąpić nie tylko w okresie leczenia nowotworu, ale i znacznie później. Dotyczy to zwłaszcza dzieci lub osób, u których choroba wystąpiła w młodym wieku. Zadaniem kardioonkologii jest profilaktyka oraz leczenie powikłań kardiologicznych terapii przeciwnowotworowej. W trakcie konferencji będzie okazja omówić związane z tym zagadnienia.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja na stronie www.kardioonko2018.pl.

Czas i miejsce:

24.11.2018

9-14

Hotel Nadmorski w Gdyni, ul. Juliana Ejsmonda 2, 81-001 Gdynia