"Problemy kardiologii dziecięcej w codziennej praktyce lekarskiej"

StartUczelniaKalendarium wydarzeń"Problemy kardiologii dziec...

"Problemy kardiologii dziecięcej w codziennej praktyce lekarskiej"

Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego organizuje Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Problemy kardiologii dziecięcej w codziennej praktyce lekarskiej”, które odbędzie się 24 listopada 2018 r. w Nadmorskim Hotelu Novotel Gdańsk, Marina. Sympozjum będzie poświęcone klinicznie użytecznej tematyce opieki kardiologicznej nad dzieckiem i młodym dorosłym z chorobami układu krążenia.

Spotkanie ma charakter edukacyjny. Udział w Sympozjum jest bezpłatny.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu do 10 listopada 2018 r., email kasiaj@gumed.edu.pl.

W treści wiadomości należy wpisać imię, nazwisko, specjalizację (ukończoną lub rozpoczętą) oraz miejsce zatrudnienia. Ilość miejsc ograniczona.

Czas i miejsce:

24.11.2018

9-15

Nadmorski Hotel Novotel Gdańsk, Marina