Pielęgniarka GUMed w Toronto

Pielęgniarka GUMed w Toronto

5.10.2018

Dr Janina Książek z Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego Katedry Pielęgniarstwa GUMed, przewodnicząca Terenowego Oddziału Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych w Gdańsku, wiceprezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca w Gdańsku, stypendystka PolGRP, uczestniczyła w zagranicznym projekcie szkoleniowym realizowanym w Princess Margaret Hospital w Toronto oraz IASLC 19th World Conference on Lung Cancer. Szkolenie Personalized Learning Program™ (PLP™) w kanadyjskim szpitalu obejmowało zagadnienia diagnostyki (Lang RAMP Nurse Navigator), leczenia i udziału pielęgniarek w badaniach klinicznych w raku płuca.