Odszedł prof. Zygmunt Chodorowski

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2018/2019Odszedł prof. Zygmunt Chodo...

Odszedł prof. Zygmunt Chodorowski

4.10.2018

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 4 października 2018 r. zmarł

prof. Zygmunt Chodorowski

kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Toksykologii w latach 1990-2008. Studia na Wydziale Lekarskim AMG rozpoczął w 1955 r. i ukończył je z wyróżnieniem w 1962 r. W 1968 r. obronił pracę doktorską pt. “Wartość diagnostyczna i prognostyczna próby angiotensynowej Kaplana – Silaha w nadciśnieniu tętniczym o różnej etiologii”. Promotorem pracy był prof. Jakub Penson. Habilitował się w 1980 r. na podstawie pracy “Niektóre aspekty kliniczne i patofizjologiczne wielotorbielowatego zwyrodnienia nerek”. W 1993 r. uzyskał II stopień specjalizacji w dziedzinie geriatrii, a w 1998 r. II stopień w dziedzinie toksykologii klinicznej. W 2003 r. otrzymał nominację profesorską. Opublikował jedną monografię, 5 rozdziałów w podręcznikach akademickich i ponad 160 prac w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1985 r.) Był także wielokrotnie nagradzany przez władze AMG zarówno indywidualnie, jak i zespołowo.

Msza św. odprawiona zostanie 9 października 2018 r. o godz. 13 w Parafii Rzymskokatolickiej Farna pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu przy Placu F. Chopina 13. Pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po mszy św. na cmentarzu parafialnym przy ul. Kościuszki 25. Dodatkowe nabożeństwo żałobne w intencji śp. profesora Zygmunta Chodorowskiego odbędzie się 11 października 2018 r. o godz. 7.30 w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdańsku-Wrzeszczu (ul. M. Skłodowskiej-Curie 3b).