Integracja studentów zagranicznych

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2017/2018Integracja studentów zagran...

Integracja studentów zagranicznych

28.09.2018

Ponad 1000 studentów rozpoczynających edukację w 10 pomorskich uczelniach uczestniczyło w imprezie integracyjnej zorganizowanej w ERGO Arenie. Wydarzenie „Study in Pomorskie Integration Party” odbyło się 28 września br. Impreza została zorganizowana w ramach projektu Study in Pomorskie, który jest koordynowany przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Wydarzenie poprzedziło spotkanie z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego, w którym wzięli udział m.in.: ambasadorzy (w tym Ambasador Indii w Polsce Tsewang Namgyal), konsulowie, marszałek województwa, prezydenci miast, rektorzy, przedstawiciele Agencji Rozwoju Pomorza, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. GUMed reprezentowali prof. Jacek Bigda, prorektor ds. Rozwoju i Organizacji Kształcenia oraz pracownicy Działu ds. Umiędzynarodowienia Uczelni. Celem spotkania było podsumowanie działań i inicjatyw realizowanych w ramach projektu Study in Pomorskie oraz prezentacja ofert uczelni dedykowanych zagranicznym studentom.

Informacje dotyczące oferty GUMed dla studentów zagranicznych można znaleźć na stronie www.admission.mug.edu.pl.

fot. Marcin Szumny