Pierwsi studenci immatrykulowani

Pierwsi studenci immatrykulowani

27.09.2018

Wydział Nauk o Zdrowiu:

Studenci pierwszego roku kierunków: dietetyki, elektroradiologii, fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, psychologii zdrowia, ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego i zdrowia środowiskowego oficjalnie rozpoczęli rok akademicki. Immatrykulacje odbyły się 26 września 2018 r. w sali im. prof. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum. Immatrykulowanych zostało 471 studentów.

Uroczystości odbyły się w dwóch etapach. Immatrykulację prowadziły mgr Katarzyna Gross-Issajewicz – opiekun I roku studiów Nursing English Division oraz dr Agata Zdun-Ryżewska, kierownik kierunku psychologia zdrowia.

W uroczystości udział wzięli: rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, prodziekan WNoZ ds. studenckich i spraw socjalnych dr hab. Przemysław Rutkowski, prof. nadzw., prodziekan WNoZ ds. jakości kształcenia i praktyk studenckich dr hab. Sylwia Małgorzewicz, prof. nadzw., prodziekan Wydziału Farmaceutycznego dr hab. Bartosz Wielgomas.

Rektor Gruchała powitał nowo przyjętych studentów w gronie społeczności akademickiej, zwrócił się również do studentów Nursing English Division, gratulując wyboru jednej z najlepszych uczelni w Polsce. Zachęcał studentów do wytężonej pracy nad studiami i własnym rozwojem, prosił o czynne włączanie się w życie społeczne GUMed.

Następnie głos zabrali kolejno: prof. Przemysław Rutkowski i prof. Sylwia Małgorzewicz. W swoich wystąpieniach zapewniali o wysokiej jakości nauczania w GUMed, informowali o możliwościach wyboru zajęć i kół zainteresowań, prosili o nawiązywanie współpracy międzykierunkowej, ponieważ będzie to wstępem do późniejszej współpracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych systemu ochrony zdrowia. Dziekan Rutkowski prosił, aby oprócz wytężonej pracy studenci znaleźli czas na zabawę.

W uroczystościach uczestniczyli również zaproszeni goście – przedstawiciele przyszłych pracodawców: Marzena Olszewska-Fryc, dyrektor ds. pielęgniarstwa Szpitala im M. Kopernika w Gdańsku, Danuta Adamczyk-Wiśniewska, wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Anna Lignowska, zastępca dyrektora naczelnego ds. pielęgniarstwa UCK, Radosław Rzepecki, zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dr Katarzyna Gierat-Haponiuk, koordynator Samodzielnego Zespołu Fizjoterapeutów UCK. Nie zabrakło też Tomasza Augustyniaka, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W swoich wystąpieniach gratulowali wyboru GUMed jako uczelni, której dyplom gwarantuje wysokie umiejętności pracowników.

Prof. Mikołaj Majkowicz, twórca kierunku psychologia zdrowia w swoim wystąpieniu podkreślał, że WNoZ GUMed jako pierwszy w Polsce otworzył ten unikalny kierunek nauczania. Z ramienia Uczelnianego Samorządu Studenckiego powitała pierwszoroczniaków Daria Szarafińska, studentka kierunku zdrowie publiczne. Studenci, którzy uzyskali najwyższe wyniki w procesie rekrutacji na studia odebrali listy gratulacyjne z rąk Rektora i Prodziekana WNoZ. Byli to: Patrycja Dębek – dietetyka, Milena Rakoczy – elektroradiologia, Jędrzej Pakólski – fizjoterapia, Martyna Matuszak – pielęgniarstwo, Marianela Romano – NED, Agnieszka Targos – położnictwo, Agnieszka Liss – ratownictwo medyczne, Bartłomiej Ostaszewski – psychologia zdrowia, Aleksandra Majewska – zdrowie publiczne, Lidia Werochowska – zdrowie środowiskowe.

Uroczystość zakończyła się wspólnym odsłuchaniem hymnu studenckiego „Gaudeamus Igitur”.

Wydział Lekarski:

Immatrykulowani zostali już także studenci I roku Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2018/2019. 27 września br. studia oficjalnie rozpoczęli studenci kierunków: lekarskiego (studia niestacjonarne), lekarsko-dentystycznego i technik dentystycznych. Uroczystości przewodniczył prof. Tomasz Bączek, prorektor ds. nauki.

Dzień później immatrykulowani zostali studenci kierunku lekarskiego polskojęzycznego i anglojęzycznego tzw. English Division. Tym uroczystościom przewodniczył dr hab. Tomasz Smiatacz, prorektor ds. studenckich. Ceremonię ślubowania prowadziła prof. Maria Dudziak, dziekan Wydziału Lekarskiego, a przemówienia wygłosili m.in. prof. Tomasz Bączek, dr hab. Tomasz Smiatacz. Nowo przyjętych studentów powitał dr. Henryk Zawadzki, opiekun studentów I roku WL. W uroczystościach uczestniczyli również: prof. Janusz Moryś, rektor GUMed w latach 2008-2016, prodziekani Wydziału Lekarskiego oraz przedstawiciele Rady Wydziału, dr Narcyz Knap, opiekun studentów I roku English Division, przedstawiciele IFMSA oraz studentów II roku.

Wydział Farmaceutyczny:

Immatrykulacja studentów pierwszego roku kierunków: farmacja, analityka medyczna oraz przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny odbyła się 1 października br. w Auditorium Maximum. Po raz pierwszy w historii Wydziału immatrykulowano 10 anglojęzycznych studentów kierunku farmacja English Division.

Na uroczystości, którą prowadził dziekan WF z OML prof. Michał Markuszewski obecni byli: prorektor ds. nauki prof. Tomasz Bączek oraz prodziekani WF z OML – prof. Maciej Jankowski, dr hab. Bartosz Wielgomas i dr hab. Anita Kornicka. W immatrykulacji uczestniczyli również zaproszeni goście, członkowie Rady Wydziału i nauczyciele akademiccy.

Prorektor prof. Tomasz Bączek nowo przyjętym studentom życzył motywacji i determinacji w zdobywaniu wiedzy na kolejnych latach studiów. Zachęcał, aby włączyli się w działalność naukową i samorządową, korzystając z oferty kół naukowych i organizacji studenckich. Zwrócił się również do studentów English Division, gratulując im otrzymania indeksu GUMed. Okolicznościowe przemówienie wygłosił także dziekan prof. Michał Markuszewski, witając studentów w społeczności akademickiej.

Po akcie ślubowania studenci, którzy uzyskali najwyższą punktację w procesie rekrutacji, otrzymali z rąk Prorektora i Dziekana listy gratulacyjne. Następnie Ewelina Gojtowska, studentka V roku analityki medycznej, z ramienia Uczelnianego Samorządu Studenckiego powitała pierwszoroczniaków w gronie kolegów.

Wykład inauguracyjny pt. „Suplementy diety – panaceum na wszystkie dolegliwości?” wygłosiła dr hab. Małgorzata Grembecka z Katedry i Zakładu Bromatologii WF z OML.

Na zakończenie uroczystości wysłuchano Gaudeamus Igitur.

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Lekarski: kierunek lekarski

Wydział Lekarski: oddział stomatologiczny

English Division

Wydział Farmaceutyczny