Nefroonkologia 2018

Nefroonkologia 2018

27.09.2018

n-o.jpg

Współczesna medycyna wymaga ścisłej współpracy pomiędzy różnymi specjalizacjami lekarskimi, co pozwala na pełne wykorzystanie wspólnej wiedzy i doświadczenia codziennej praktyce. Konferencja Nefroonkologia 2018 organizowana przez Klinikę Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w dniach 5-6 października 2018 r. w Gdańsku umożliwi wymianę doświadczeń między nefrologami, onkologami i dermatologami z kraju i zagranicy. Formuła konferencji obejmuje wykłady ekspertów i prezentacje przypadków klinicznych, a wśród prelegentów nie zabraknie wielu wybitnych znawców przedstawianych tematów. Udział w Konferencji to okazja do wymiany poglądów, a różnorodność tematów poruszanych w trakcie spotkania przyczyni się do wzbogacenia wiedzy zarówno nefrologów, onkologów, jak i specjalistów z dziedzin pokrewnych.

Patronat naukowy nad wydarzeniem objął rektor GUMed prof. Marcin Gruchała oraz prorektor ds. klinicznych dr hab. Edyta Szurowska, prof. nadzw. GUMed. Patronat honorowy objął prof. Bolesław Rutkowski.

Więcej informacji na www.nefroonkologia.viamedica.pl.