Centrum Transferu Technologii GUMed na kongresie przedsiębiorczości

Centrum Transferu Technologii GUMed na kongresie przedsiębiorczości

26.09.2018

Dr Joanna Borzyszkowska z Centrum Transferu Technologii reprezentowała Uczelnię na VI Polskim Kongresie Przedsiębiorczości Poznań 2018 „Nowoczesna Gospodarka – Kapitał Dla Przyszłości”. Wydarzenie, którego partnerem był GUMed odbyło się w dniach 24-25 września br. Gośćmi Kongresu były osoby zajmujące najwyższe stanowiska w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, dzięki czemu wypracowane podczas spotkania rozwiązania będą mogły zostać przełożone na działania praktyczne i zaowocować nawiązaniem długofalowych kontaktów. Podczas wydarzenia funkcjonowała strefa wystawiennicza, w ramach której polscy przedsiębiorcy, naukowcy, samorządowcy i pracownicy Centrów Transferów Technologii mogli promować usługi, produkty oraz oferty technologiczne.

Działanie to realizowane było w ramach programu „Inkubator Innowacyjności+”, projekt „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).