Immatrykulacje czas zacząć

Immatrykulacje czas zacząć

26.09.2018

Sześćset dwanaście osób rozpocznie wkrótce studia na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako pierwsi immatrykulowani będą studenci I roku Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego (kierunek lekarsko-dentystyczny – 67 osób, kierunek techniki dentystyczne – 40 osób). Uroczystość odbędzie się 27 września 2018 r. o godz. 12 w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza. Na kierunku lekarskim polskojęzycznym będzie studiowało 321 żaków. Uroczyście rozpoczną oni rok akademicki 28 września 2018 r. o godz. 12 w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum. Natomiast na kierunku lekarskim anglojęzycznym uczyć się będzie 184 osób. Uroczystość ich immatrykulacji odbędzie się również 28 września o godz. 14. w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza.