IV Kurs chirurgii ucha i kości skroniowej za nami

IV Kurs chirurgii ucha i kości skroniowej za nami

25.09.2018

Obraz1.jpg

Dwudziestu pięciu lekarzy z całej Polski uczestniczyło w dniach 19-21 września 2018 r. w Kursie chirurgii ucha i kości skroniowej. Był on przeznaczony dla lekarzy otolaryngologów zajmujących się otochirurgią, którzy chcieli doskonalić techniki operacyjne stosowane w tej dziedzinie medycyny. Organizatorami Kursu byli: prof. J. Kuczkowski, doc. T. Przewoźny, doc. A. Skorek, dr W. Sierszeń, dr D. Tretiakow, dr W. Brzoznowski, dr D. Stodulski, dr B. Mikaszewski z Kliniki Otolaryngologii oraz doc. Adam Kosiński z Zakładu Anatomii Klinicznej i doc. Michał Kaliszan z Zakładu Medycyny Sądowej. Program był niezwykle urozmaicony i wymagający dla uczestników oraz organizatorów. Trwał około 11 godzin dziennie. Zajęcia poranne odbywały się w Klinice Otolaryngologii (budynek CMI), gdzie uczestnicy Kursu obserwowali transmitowane z bloku operacyjnego zabiegi (live surgery) z równoczesną możliwością dyskusji z operatorami, którzy na bieżąco komentowali kolejne etapy swoich zabiegów. Z takich możliwości technicznych uczestnicy byli bardzo zadowoleni. W czasie trwania Kursu zoperowano 7 zaplanowanych wcześniej pacjentów z różnymi chorobami ucha. Wykonywano między innymi operacje usunięcia perlaka metodą inside – out z obliteracją nadbębenka miałem kostnym, tympanoplastyki typu zamkniętego, tympanoplastyki z użyciem najnowszej generacji protez pasywnych typu PORP, myringoplastykę, technikę operacji perlaka ucha środkowego z obliteracją jamy po mastoidektomii materiałem autogennym (ang. BOT-bone obliteration technique). Niezaplanowanym wcześniej zabiegiem był rzadki przypadek ewakuacji usznopochodnego ropnia móżdżku z powodu zaawansowanego procesu chorobowego wywołanego perlakiem. Podobnie jak w latach poprzednich organizatorzy zaprosili najlepszych otochirurgów z kraju i ze świata. Jako pierwszy swoją technikę operacyjną zaprezentował dr hab. Marcin Szymański z Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej SPSK nr 4 w Lublinie, wykładowca w corocznym Międzynarodowym Zaawansowanym Kursie Mikrochirurgii Ucha i Podstawy Czaszki w Zurichu. Nowością w tegorocznej edycji Kursu była obecność dr. Józefa Mierzwińskiego, kierownika Oddziału Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, specjalizującego się w otochirurgii i implantologii dziecięcej, który zaprezentował nieco inne podejście do pacjenta ze względu na jego wiek, m.in. w przypadku kieszonek retrakcyjnych błony bębenkowej. Podobnie jak w poprzednich edycjach Kursu swoją obecnością uświetnili go m.in. prof. Kazimierz Niemczyk, kierownik Kliniki Otolaryngologii w Warszawie oraz dr Andrzej Żarowski, kierownik Kliniki Otolaryngologii Europejskiego Instytutu Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Sint-Augustinus w Antwerpii, prezentując swoje podejście chirurgiczne do leczenia przewlekłego zapalenia ucha środkowego. W godzinach popołudniowych kursanci ćwiczyli operacje otochirurgiczne na preparatach kości skroniowej w salach ćwiczeniowych Zakładu Anatomii i Neurobiologii, gdzie przygotowano 12 doskonale wyposażonych stanowisk ćwiczeniowych dla 24 lekarzy jednocześnie. W trakcie ćwiczeń praktycznych, każdy uczestnik Kursu miał możliwość wykonania wielu różnych typów operacji usznych, takich jak: paracenteza z założeniem drenika wentylacyjnego, tympanotomię śródprzewodową, mobilizacje strzemiączka, założenie protezki strzemiączka, ossikuloplastykę, mastoidektomię, tympanotomię tylną, labiryntektomię czy dekompresje nerwu twarzowego. Zorganizowano dwa pokazy firmowe. Pierwszy z nich dotyczył użycia najnowszych protezek zastępujących kosteczki słuchowe, tzw. pasywne implanty ucha środkowego wykonane z połączenia tytanu i nitinolu. W trakcie drugiego pokazu, każdy z kursantów miał możliwość założenia elektrody implantu ślimakowego do ślimaka specjalnie do tego celu skonstruowanego fantomu, pod kontrolą endoskopu. Każdy z uczestników Kursu otrzymał certyfikat, uzyskując aż 31 punktów edukacyjnych.