"Możliwości wspomagania rozwoju osób z chorobami rzadkimi – Dystrofia mi...

StartUczelniaKalendarium wydarzeń"Możliwości wspomagania roz...

"Możliwości wspomagania rozwoju osób z chorobami rzadkimi – Dystrofia mięśniowa typu Duchenne'a i inne dystrofie mięśniowe"

Organizatorami Sympozjum są: Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy, Ośrodek Chorób Rzadkich przy Poradni Genetycznej UCK w Gdańsku oraz GUMed. Spotkanie skierowane jest do rodzin, lekarzy, fizjoterapeutów i osób odpowiedzialnych za system opieki nad chorymi na dystrofie mięśniowe oraz chorych na dystrofie mięśniowe i ich rodzin oraz opiekunów.

Główna tematyka Sympozjum obejmować będzie standardy opieki nad osobami chorującymi na dystrofie mięśni: opieka neurologiczna, kardiologiczna, pulmonologiczna, dietetyczna, rehabilitacja i prób leczenia stosowanych w dystrofiach mięśniowych. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń w zakresie diagnostyki i postępowania w dystrofiach mięśniowych naukowców z kraju i zagranicy oraz okazją do konfrontacji doświadczeń chorych i ich opiekunów w tym zakresie.

Czas i miejsce:

10-11.11.2018

9-16

Hotel Orle w Sobieszewie